تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۵:۴۱ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
Educational Calendar

تقویم آموزشی

Educational Calendar

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

انتخاب واحد شنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ لغایت پنج شنبه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ از طریق سامانه آموزشیار (edu.iau.ac.ir)  طبق زمانبندی اعلام شده در سامانه آموزشیار شروع کلاس ها یکشنبه :۱۴۰۰/۱۱/۲۴ حذف و اضافه شنبه: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ لغایت پنج شنبه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ از طریق سامانه آموزشیار (edu.iau.ac.ir)  طبق زمانبندی اعلام شده در سامانه آموزشیار امتحانات میان ترم یکشنبه:  ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ لغایت جمعه: ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ پایان کلاس ها رشته های غیر پزشکی: جمعه:۱۴۰۱/۰۳/۲۷ رشته های گروه علوم پزشکی ( روانشناسی بالینی و بالینی  خانواده )  جمعه:۱۴۰۱/۰۴/۰۳ امتحانات پایان ترم رشته های غیر پزشکی یکشنبه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ لغایت چهارشنبه …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰

انتخاب واحد سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ از طریق سامانه آموزشیار (edu.iau.ac.ir)  طبق زمانبندی اعلام شده در سامانه آموزشیار انتخاب واحد با تاخیر – حذف و اضافه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ لغایت شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ از طریق سامانه آموزشیار (edu.iau.ac.ir)  طبق زمانبندی اعلام شده در سامانه آموزشیار شروع کلاس ها شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ امتحانات میان ترم دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ لغایت جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ پایان کلاس ها رشته های غیر پزشکی : جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ رشته های گروه علوم پزشکی ( روانشناسی بالینی و بالینی  خانواده ) : جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ امتحانات پایان ترم رشته های غیر …

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

انتخاب واحد شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ لغایت پنج شنبه۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۴روز) شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ پایان  کلاس ها پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ امتحانات پایان ترم یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ادامه نوشته »
Educational Announcements

اطلاعیه های آموزش

Educational Announcements