تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۴:۰۷ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / مشخصات عکس جهت مدرک فارغ التحصیلی

مشخصات عکس جهت مدرک فارغ التحصیلی

احتراماً با توجه به اسکن عکس برای مدارک فارغ التحصیلان ، جهت جلوگیری از اسراف و رعایت حال دانشجویان ، تعداد ۳ قطعه عکس با مشخصات ذیل جهت امور فارغ التحصیلی از دانشجویان تحویل گردد .

–        عکس دانشجو تمام رخ و پشت سفید باشد.

–        از تحویل کپی و زیراکس عکس جداً خودداری نمایند.

–        از تحویل عکس خواهران که در آن رعایت حجاب اسلامی نشده است خودداری گردد.

–        عکس جدید و با کیفیت و شفافیت مناسب تحویل گرفته شود.

–        عکس های قبلی دانشجو را به وی مسترد نمایند.

–        به دلیل مخدوش شدن عکس با جوهر از پشت نویسی عکس خودداری نمایند.

همچنین تصویر صفحه اول شناسنامه های قدیم و در صورت داشتن توضیحات صفحه ی مذکور و در شناسنامه های جدید صفحه اول و دوم (یک سری ) کافی می باشد.

از تحویل سایر صفحات شناسنامه خودداری گردد.

–        تصویر مدرک مقطع پایه دو برگ لازم است