تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۳:۴۷ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / مراحل دریافت مجوز خروج از کشور

مراحل دریافت مجوز خروج از کشور

۱- اخذ کد سخا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)۲- ورود به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+۱۰)به نشانی

www.evazifeh.epolice.ir   یا   (www.services.epolice.ir)

۳-ثبت اطلاعات اولیه شخصی از قبیل : نام و نام خانوادگی ، کدملی ، آدرس محل سکونت و کدپستی

۴-  ثبت اطلاعات مربوط به خرو ج از کشور از قبیل : کشور مقصد ، تاریخ خروج از کشور ، تاریخ ورود به کشور، نوع سفر(تفریحی ، علمی و زیارتی)

تذکر: تاریخ درخواست خروج از کشور شما ملاک ورود و خروج شما به کشور می باشد لذا در ثبت تاریخ ورود و  خروج خود دقت نمایید.

۵- انتخاب گزینه « دانشجویی»

۶- مراجعه به دانشگاه و واریز فیش به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی ایران و ارائه آن به اموردانشجوئی دانشگاه

۷- بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو از سوی دانشگاه جهت تایید معافیت تحصیلی

۸- در صورت تایید معافیت تحصیلی توسط دانشگاه ، مراجعه به سامانه وظیفه عمومی جهت ارائه وثیقه