تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۴:۵۴ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / نظام وظیفه

نظام وظیفه

اطلاعات مربوط به نظام وظیفه دانشجویان

دانشجویان جدیدالورود از نظر وضعیت نظام‌وظیفه عمومی به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۱ـ دانشجویانی که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دارند.

۲ـ دانشجویانی که هنوز به سن مشمولیت نرسیده‌اند و هنگام ثبت‌نام در دانشگاه به دفترچه آماده به خدمت ندارند.

۳ـ دانشجویانی که به سن مشمولیت رسیده و هنگام ثبت‌نام در دانشگاه نیاز به دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت دارند.

۴ـ دانشجویانی که در حین انجام خدمت سربازی در آزمون پذیرفته شده و هنگام ثبت‌نام در دانشگاه بایستی به قسمت نظام‌وظیفه دانشگاه مراجعه تا پس از بررسی لیست کامپیوتری پذیرفته شدگان و احراز قبولی آنان، نامه درخواست ترخیص برای آنان به یگان مربوطه نوشته شده و حداکثر ظرف ۳ روز ترخیصی خود را از یگان محل خدمت دریافت و تحویل قسمت نظام‌وظیفه دانشگاه نمایند.

۵ـ دانشجویانی که با شرکت در آزمون مجدد در همان واحد دانشگاهی یا واحدهای دانشگاهی دیگر در همان مقطع تحصیلی یا مقطع بالاتر پذیرفته می‌شوند، از رشته قبلی انصراف و در رشته جدید ثبت‌نام می‌نمایند و در صورت مشمولیت طبق دستورالعمل ثبت‌نام جدیدالورودها عمل خواهند نمود.

مدارک لازم جهت امور نظام‌وظیفه:

۱ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی مقطع متوسطه

۲-  عکس ۴×۳ تمام رخ ۱ قطعه

۳- تکمیل فرم مخصوص نظام‌وظیفه دانشجویی

۴- برگ ترخیص از خدمت برای افرادیکه در حین خدمت می‌باشند.

۵- اخذ معرفی نامه جهت پلیس + ۱۰ و دریافت معالیت تحصیلی و ارائه آن به دانشگاه