قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / سرفصل رشته های کارشناسی پیوسته

سرفصل رشته های کارشناسی پیوسته

مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – ورودی  ۸۷وقبل از آن مهندسی برق-کنترل ورودی ۹۱ و قبل از آن
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک  – ورودی‌ ۸۸ تا ۹۴ مهندسی برق- کنترل ورودی ۹۲ وبعد از آن
مهندسی پزشکی – بیومکانیک  -ورودی ۹۴ و قبل از آن علوم اقتصادی –  اقتصاد بازرگانی ورودی ۹۶ و قبل از آن
مهندسی پزشکی- ورودی بهمن ۹۶ و بعد از آن علوم اقتصادی –  اقتصاد نظری
 مهندسی پزشکی-ورودی های ۹۵ومهر ۹۶ حقوق ورودیهای ۹۵ و قبل از آن
 مهندسی هوا فضا حقوق ورودیهای ۹۶ و بعداز آن
مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات مهندسی عمران ـ عمران
مهندسی مکانیک – طراحی جامدات مهندسی عمران ورودی  ۹۰ به بعد
مهندسی ساخت و تولید ورودی ۹۵ و قبل از آن مهندسی مکانیک ورودی‌ ۹۰ به بعد
مددکاری اجتماعی ورودی‌ ۸۴ و قبل از آن راهنمایی و مشاوره ورودی ۹۲و قبل از آن
مددکاری اجتماعی ورودی‌ ۸۵ وبعد  از آن مشاوره ورودی ۹۷ وبعد از آن
مددکاری اجتماعی ورودی ۹۶ و بعد از آن  روانشناسی
مهندسی برق-قدرت ورودی ۹۱ و قبل از آن علوم ورزشی ورودی ۹۶ و قبل از آن
مهندسی برق-قدرت ورودی ۹۲ وبعد از آن مهندسی معماری ورودیهای ۹۶ و قبل از آن 
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ورودی ۹۲و قبل از آن مهندسی معماری ورودی ۹۷ و بعدازآن
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ورودی  ۹۳و بعد از آن مهندسی ورزش
مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری  مهندسی رباتیک
مهندسی نفت – بهره برداری از منابع نفت اقتصاد ورودیهای ۹۷ و بعد از آن
 مهندسی نفت ورودی ۹۶ به بعد مهندسی ساخت و تولید ورودی ۹۶ و بعد از آن
  علوم ورزشی  ورودی  ۹۷ و بعد از آن