تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۴:۲۷ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / سرفصل دروس و برنامه ترمیک رشته های کارشناسی پیوسته

سرفصل دروس و برنامه ترمیک رشته های کارشناسی پیوسته

سرفصل دروس رشته   برنامه ترمیک سرفصل دروس رشته   برنامه ترمیک
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک – ورودی  ۸۷وقبل از آن   مهندسی برق-کنترل ورودی ۹۱ و قبل از آن  
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک  – ورودی‌ ۸۸ تا ۹۴   مهندسی برق- کنترل ورودی ۹۲ وبعد از آن  دانلود برنامه ترمیک
مهندسی پزشکی – بیومکانیک  -ورودی ۹۴ و قبل از آن   علوم اقتصادی –  اقتصاد بازرگانی ورودی ۹۶ و قبل از آن  
مهندسی پزشکی- ورودی بهمن ۹۶ و بعد از آن

 دانلود برنامه ترمیک بیوالکتریک

دانلود برنامه ترمیک – بیومکانیک

علوم اقتصادی –  اقتصاد نظری  
 مهندسی پزشکی-ورودی های ۹۵ومهر ۹۶   حقوق ورودیهای ۹۵ و قبل از آن  دانلود برنامه ترمیک
 مهندسی هوا فضا  دانلود برنامه ترمیک حقوق ورودیهای ۹۶ و بعداز آن دانلود برنامه ترمیک
مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات   مهندسی عمران ـ عمران  
مهندسی مکانیک – طراحی جامدات   مهندسی عمران ورودی  ۹۰ به بعد  دانلود برنامه ترمیک
مهندسی ساخت و تولید ورودی ۹۵ و قبل از آن   مهندسی مکانیک ورودی‌ ۹۰ به بعد  دانلود برنامه ترمیک
مددکاری اجتماعی ورودی‌ ۸۴ و قبل از آن   راهنمایی و مشاوره ورودی ۹۲و قبل از آن  
مددکاری اجتماعی ورودی‌ ۸۵ وبعد  از آن   مشاوره ورودی ۹۷ وبعد از آن  دانلود برنامه ترمیک
مددکاری اجتماعی ورودی ۹۶ و بعد از آن  دانلود برنامه ترمیک روانشناسی ورودی مهر ۹۸ و قبل از آن   
مهندسی برق-قدرت ورودی ۹۱ و قبل از آن   روانشناسی ورودی نیمسال دوم ۹۹-۹۸   
مهندسی صنایع ورودی ۹۹ و بعداز آن  دانلود برنامه ترمیک روانشناسی ورودی ۹۹ و بعد از آن  دانلود برنامه ترمیک
مهندسی برق-قدرت ورودی ۹۲ وبعد از آن  دانلود برنامه ترمیک مهندسی معماری ورودیهای ۹۶ و قبل از آن   دانلود برنامه ترمیک
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ورودی ۹۲و قبل از آن   مهندسی معماری ورودی ۹۷ و بعدازآن  دانلود برنامه ترمیک
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ورودی  ۹۳و بعد از آن  دانلود برنامه ترمیک مهندسی ورزش  
مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری    مهندسی رباتیک  
مهندسی نفت – بهره برداری از منابع نفت   اقتصاد ورودیهای ۹۷ و بعد از آن  دانلود برنامه ترمیک
 مهندسی نفت ورودی ۹۶ به بعد دانلود برنامه ترمیک مهندسی ساخت و تولید ورودی ۹۶ و بعد از آن  دانلود برنامه ترمیک
علوم ورزشی ورودی ۹۶ و قبل از آن   علوم ورزشی  ورودی  ۹۷ و بعد از آن دانلود برنامه ترمیک