تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۴:۴۷ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / سرفصل دروس و برنامه ترمیک رشته های دکتری

سرفصل دروس و برنامه ترمیک رشته های دکتری

سرفصل دروس رشته برنامه ترمیک سرفصل دروس  رشته برنامه ترمیک
دکتری مهندسی عمران- سازه  دانلود برنامه ترمیک دکتری مهندسی مکانیک – طراحی جامدات ورودی ۹۴  
دکتری مهندسی پزشکی – بیومکانیک ورودی ۹۵ به بعد دانلود برنامه ترمیک دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ورودی ۹۵ به بعد  دانلود برنامه ترمیک
دکتری اقتصاد سلامت دانلود برنامه ترمیک دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ورودی ۹۵ به بعد  دانلود برنامه ترمیک
دکتری مهندسی سیستم های انرژی(انرژی ومحیطزیست)  دانلود برنامه ترمیک  دکتری طراحی کاربردی- گرایش دینامیک ، کنترل و ارتعاشات  دانلود برنامه ترمیک
دکتری اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی جهت ورودیهای مهر ۹۶  دانلود برنامه ترمیک دکتری مشاوره  دانلود برنامه ترمیک
دکتری اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی جهت ورودیهای بهمن ۹۵  دکتری مهندسی برق  دانلود برنامه ترمیک