نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / سرفصل رشته های کاردانی پیوسته

سرفصل رشته های کاردانی پیوسته

علمی کاربردی تاسیسات ـ تهویه مطبوع کاردانی حسابداری
علمی کاربردی ساخت و تولید-ماشین ابزار علمی کاربردی مکانیک خودرو
علمی کاربردی ساخت و تولید- قالبسلزی علمی – کاربردی الکتروتکنیک برق صنعتی
علمی کاربردی نقشه‌کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتی کامپیوتر جهت ورودی های ۸۵ و بعد از آن