تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۳:۳۵ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / سرفصل دروس و برنامه ترمیک رشته های کاردانی پیوسته

سرفصل دروس و برنامه ترمیک رشته های کاردانی پیوسته

 

سرفصل دروس رشته برنامه ترمیک سرفصل دروس رشته برنامه ترمیک
علمی کاربردی تاسیسات ـ تهویه مطبوع ورودی قبل از ۹۹ دانلود برنامه ترمیک کاردانی حسابداری ورودی ۹۹و بعد از آن دانلود برنامه ترمیک
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ورودی ۹۹ و بعد از آن  دانلود برنامه ترمیک کاردانی حسابداری ورودی ۹۸و قبل از آن  
کامپیوتر  ورودی های ۹۸ و قبل  از آن دانلود برنامه ترمیک   مکانیک خودرو ورودی ۹۹ و بعد از آن دانلود برنامه ترمیک 
علمی کاربردی نقشه‌کشی عمومی – نقشه کشی و طراحی صنعتی ورودی ۹۸ و قبل از آن علمی کاربردی مکانیک خودرو ورودی ۹۸ و قبل از آن  دانلود برنامه ترمیک 
کامپیوتر ورودیهای ۹۹ و بعد از آن  ۱-دیپلم  فنی حرفه ای و هنرستان نظام قدیم کامپیوتر

۲-دیپلم  کار و دانش  مرتبط

۳-دیپلم  کار و دانش یا فنی حرفه ای  غیر  مرتبط

۴-دیپلم های سه ساله نظری ، و نظام قدیم و دوره  پیش دانشگاهی

علمی – کاربردی الکتروتکنیک برق صنعتی ورودی ۹۸ و قبل از آن

 دانلود برنامه ترمیک – کاردانش

دانلود برنامه ترمیک – فنی و حرفه ای

علمی کاربردی ساخت و تولید- قالب سازی ورودی ۹۸ و قبل از آن   علمی کاربردی ساخت و تولید-ماشین ابزار ورودی ۹۸ و قبل از آن

 

ساخت و تولید ورودی ۹۹ و بعد از آن دانلود برنامه ترمیک الکتروتکنیک ورودی ۹۹ و بعد از آن

دانلود برنامه ترمیک  

طراحی و دوخت ورودی ۹۸ و قبل از آن معماری ورودی ۹۹ و قبل

 دانلود برنامه ترمیک

طراحی و دوخت ورودی ۹۹ و بعد از آن  ۱-دیپلم های غیرمرتبط

۲- دیپلم های کارو دانش مرتبط

۳- دیپلم های نظری و پیش دانشگاهی

۴- دیپلم فنی و حرفه ای مرتبط

معماری ورودی ۴۰۰ و بعد

۱دیپلم فنی حرفه ای  و هنرستان نظام قدیم مرتبط

۲-دیپلم کار و دانش مرتبط

۳-دیپلم های سه ساله نظری، نظام قدیم و پیش دانشگاهی

۴-دیپلم های فنی و حرفه ای ،کار و دانش و هنرستان نظام قدیم غیر مرتبط 

کاردانی  پیوسته گرافیک ورودی  ۹۸ و قبل   کاردانی  پیوسته تربیت بدنی ورودی  ۹۹ و قبل

 

فوتو گرافیک  ورودی ۴۰۰ و بعد از آن  ۱- دیپلم فنی و حرفه ای  هنرستان نظام قدیم

۲-فنی و حرفه ای و هنرستان نظام قدیم غیر مرتبط

۳دیپلم نظری و نظام قدیم و پیش دانشگاهی

۴-دیپلم کارودانش مرتبط

تربیت بدنی ورودی  ۴۰۰ و بعد از آن 

۱-دیپلم کار و دانش مرتبط 

۲-دیپلم کار و دانش و فنی و حرفه ای و هنرستان نظام قدیم  غیرمرتبط

۳-دیپلم های  فنی و حرفه ای و هنرستان نظام قدیم مرتبط

۴-دیپلم های نظری ، نظام قدیم و دوره پیش دانشگاهی

تربیت کودک ورودی ۱۴۰۰ و بعد
۱-دانلود برنامه ترمیک دیپلم کار و دانش مرتبط

۲-دیپلم های سه ساله نظری ، نظام قدیم و دوره پیش دانشگاهی

۳-دیپلم های فنی و حرفه ، کار و دانش و هنرستان نظام قدیم غیر مرتبط

۴-دیپلم های فنی و حرفه ای و هنرستان نظام قدیم مرتبط