قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / سرفصل رشته های کارشناسی ناپیوسته

سرفصل رشته های کارشناسی ناپیوسته

مهندسی مکانیک ـ طراحی جامدات – ورودی‌ ۸۷ و قبل از آن مهندسی مکانیک ـ حرارت و سیالات
مهندسی مکانیک ـ طراحی جامدات – ورودی‌ ۸۸ و بعد از آن مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو  -ورودی ۹۶ و قبل از آن
مهندسی برق ـ شبکه‌های انتقال و توزیع ورودی ۹۱و قبل از آن مهندسی فناوری مکانیک خودرو – ورودی ۹۷ و بعد از آن
مهندسی برق ـ شبکه‌های انتقال و توزیع ورودی ۹۲و بعد از آن مهندسی اجرایی عمران
مهندسی تکنولوژی برق ـ قدرت ورودی  ۹۱و قبل از آن مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر
مهندسی تکنولوژی برق ـ قدرت ورودی  ۹۲و بعد از آن مهندسی برق ـ قدرت
مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید-ماشین ابزار-ورودی ۹۰ و قبل از آن مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی ورودی ۹۶ و قبل از آن
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ، ماشین ابزار ورودی ۹۱ تا ۹۶  مهندسی فناوری مکانیک – تاسیسات حرارتی و برودتی ورودی ۹۷ و بعد از آن
مهندسی فناوری مکانیک – ماشین افزار ورودی ۹۷  وبعد  مهندسی تکنولوژی عمران
آموزش ابتدایی