نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / سرفصل رشته های کارشناسی ناپیوسته

سرفصل رشته های کارشناسی ناپیوسته

مهندسی مکانیک ـ طراحی جامدات – ورودی‌ ۸۷ و قبل از آن مهندسی مکانیک ـ حرارت و سیالات
مهندسی مکانیک ـ طراحی جامدات – ورودی‌ ۸۸ و بعد از آن مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
مهندسی برق ـ شبکه‌های انتقال و توزیع ورودی ۹۱و قبل از آن مهندسی تکنولوژی عمران
مهندسی برق ـ شبکه‌های انتقال و توزیع ورودی ۹۲و بعد از آن مهندسی اجرایی عمران
مهندسی تکنولوژی برق ـ قدرت ورودی  ۹۱و قبل از آن مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار کامپیوتر
مهندسی تکنولوژی برق ـ قدرت ورودی  ۹۲و بعد از آن مهندسی برق ـ قدرت
مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید-ماشین ابزار-ورودی ۹۰ و قبل از آن مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی وبرودتی
مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید – ورودی های ۹۱ و بعد از آن آموزش ابتدایی