تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۳:۳۱ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / شرح وظائف اداره کارگزینی هیات علمی

شرح وظائف اداره کارگزینی هیات علمی

باتوجه به سیاستهای دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر افزایش کیفیت علمی وبه کارگیری اعضای هیئت علمی با مدرک دکتری اداره کارگزینی واحدباهماهنگی دانشکده هاومدیران گروههاجهت ارتقاءکیفیت علمی واحد به دنبال جذب اساتید با مدرک دکتری بوده ودر این راستا حرکت مینماید.وظایف اداره کارگزینی واحد به شرح زیر می باشد.

 ۱ـ جذب هیئت علمی توانمند با مدرک دکتری (Ph.D.) در گروههای آموزشی بر اساس معیارهای سازمان مرکزی

۲ـ فراهم کردن شرایط ادامه تحصیل اعضاء هیئت علمی با مدرک کارشناسی ارشد در مقطع دکتری داخل وخارج از کشور به صورت بورسیه

۳ـ زمینه سازی برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور ارتقاء سطح علمی عمومی، تخصصی، مدیریتی و… اعضاء هیئت علمی واحد

۴ـ برگزاری کمیته ترفیعات دانشگاه

۵ـ برنامه ریزی امور داخلی و اجرای این اداره جهت تسریع در ارائه خدمات به اعضاء هیئت علمی و تکریم ارباب رجوع

۶ـ جذب اعضاء هیئت علمی تمام وقت وکاهش اساتید حق التدریس

۷ـ ایجاد امکان استفاده از فرصتهای مطالعاتی توسط اساتید

۸ـ بهبود ترکیب هرم هیات علمی

۹ـ تحول در برنامه ها و شیوه های آموزشی و ارتقاء مهارتهای آموزشی و تخصصی اساتید