تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۵:۲۵ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / دفتر مطالعات و تحقیقات فرهنگی – آموزشی

دفتر مطالعات و تحقیقات فرهنگی – آموزشی

با ظهور مسایل و چالش هایی جدید فرهنگی واجتماعی بویژه در اجتماعات دانشجویی و محیط های دانشگاهی، و از همه مهمتر فقدان کانونی علمی-پژوهشی برای توسعه و تولید دانش ها و محصولات فرهنگی و اجتماعی در عصر رقابت های فرهنگی، سبب شد امر مطالعات فرهنگی – آموزشی از موقعیت کانونی برخوردار باشد. در این راستا مأموریت اصلی در پیشبرد توسعه علمی و با تاکید بر تولید محصولات فرهنگی است. 

درراستای فراهم نمودن زمینه های لازم برای توسعه فرهنگ اسلامی وتحقق بخشیدن به اهداف سند چشم انداز وارتقای فرهنگی اساتید این دفترراه اندازی شده است .

اهم فعالیت های این دفتر عبارتند از:

الف ) نیازسنجی علمی وفرهنگی واولویت بندی مسائل فرهنگی اعضای هیات علمی

 ب ) زمینه سازی ، جلب ومشارکت حداکثری اساتید ودانشجویان درفعالیت های فرهنگی آموزشی با تاکید برگسترش معرفت دینی

 ج ) برگزاری کرسی های نظریه پردازی با عنایت به رهنموهای مقام معظم رهبری

 د ) برگزاری کارگاههای آموزشی وفرهنگی با همکاری دفاتر فرهنگ اسلامی و مطالعات نیروی انسانی شامل:

–         بررسی وراهکارهای مقابله با آسیب های فرهنگی نظیر مدگرایی،موسیقی وماهواره

–          کرسی های نظریه پردازی ، نقدومناظره

–          بحث مهدویت

–          درآمدی برامر به معرف ونهی ازمنکر

–          اخلاق حرفه ای

کارگاههای آموزشی آتی:

–         بهینه سازی روابط انسانی دردانشگاه

–         آشنایی با مشکلات دانشجویان وشیوه های برخورد با آن

–         مهندسی فرهنگی

–         جامعه شناسی فرهنگی

–         برنامه ریزی ومهندسی فرهنگی

–         بازشناسی وتقویت فعالیتهای فرهنگی

–         برنامه ریزی راهبردهای فرهنگی

–         اصول وروش های آموزش فرهنگی

–         تبیین حکومت دینی

–         تبیین سند چشم انداز ومبانی فرهنگی واجتماعی آن

–         وظایف ونقش های سرپرستی

–         مهارتهای ارتباطی مدیران

–         اندیشه سیاسی اسلام ومبانی انقلاب اسلامی

–         معرفت شناسی اسلامی

–         اصول وتربیت اسلامی

–         تاریخ علم وتمدن اسلامی