تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۴:۱۶ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / دفتر مطالعات و برنامه ریزی درسی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی درسی

نظام آموزش عالی نهادی اجتماعی است که از دیرباز برای انجام سه رسالت آموزش، پژوهش و خدمات پدیدآمده و آموزش عالی ایران در طول حیات نوین خود با چالش ها، نیازها و تغییرات متعددی روبه رو بوده است. در بین تمامی عناصر آموزش عالی، از برنامه های درسی به عنوان بنیادی ترین ابزار فراهم آورنده دانش، تجربه و مهارت های دانشجویان یاد می شود. لذا با توجه به رسالت ها، اهداف و نقش آموزش عالی در عصر حاضر، برنامه های درسی باید اصلاح و بازنگری شوند و چنین تغییری به نظام آموزش عالی کمک کند تا نیازهای جامعه را برآورده ساخته و موجب اثر بخشی آن گردد.

اهم فعالیت های این دفتر عبارتند از:

الف) بررسی،تدوین وبازنگری سرفصل ها وبرنامه درسی گروههای آموزشی

 ب) برنامه ریزی وتولید برنامه های جدید دوره های آموزشی کوتاه مدت برای مخاطبین مختلف (دانشجویان ، اعضای هیات علمی ، مدیران ادارات وموسسات دولتی وغیر دولتی و………)