تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۳:۳۲ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / لیست دروس معادل عمومی معارف

لیست دروس معادل عمومی معارف

دروس اصلی

دروس معادل

(۱۰۱۱۲۰)اندیشه اسلامی۱

ــ

(۱۰۱۱۲۱)اندیشه اسلامی۲

(۱۰۱۱۲۲)انسان در اسلام

(۱۰۱۱۲۳)‌حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

(۱۰۱۱۲۶)آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

(۱۰۱۱۲۴)فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

(۱۰۱۱۲۵)اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم (جهت ورودیهای ۸۳ و قبل از آن)

(۱۰۱۱۲۷)عرفان عملی اسلام

(۱۰۱۱۳۰)اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

(۱۰۱۱۲۹)آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

(۱۰۱۱۳۳)تاریخ امامت

(۱۰۱۱۳۲)تاریخ تحلیل صدر اسلام

(۱۰۱۱۳۱)تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

(۱۰۱۱۳۴)تفسیر موضوعی قرآن

(۱۰۱۱۳۵)تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه