قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / نحوه تعیین اولویت انتخاب واحد

نحوه تعیین اولویت انتخاب واحد

نحوه محاسبه امتیاز دانشجویان در تعیین اولویت انتخاب واحد و حذف و اضافه

برای هر دانشجو  حداکثر ۱۰۰ امتیاز ، با توجه به سه پارامتر سال ورود، تعداد واحد گذرانده و معدل کل، بر اساس امتیازات تعیین شده به شرح ذیل محاسبه می شود.

  • سقف امتیاز سال ورود : ۳۲
  • سقف تعداد واحد گذرانده : ۴۸
  • سقف معدل کل : ۲۰

جهت زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه،  دانشجویانی که دارای امتیاز بیشتری باشند، در اولویت قرار می گیرند.

زمانبندی انتخاب واحد در نیمسال جدید قبل از امتحانات نیمسال یا دوره تابستان فعلی تعیین می گردد. لذا با توجه به محدودیت زمانی مابین نیمسالهای اول و دوم وهمچنین نیمسال دوم و تابستان ، تعداد واحد دروس پاس شده و معدل نیمسال قبل، در امتیاز زمانبندی ترم بعدی لحاظ نمی گردد. به همین دلیل دانشجویان ورودی هر سال تحصیلی، جهت انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ، امتیازی جهت اولویت بندی ثبت نام ندارند. لذا برای این دانشجویان  بصورت کاملا تصادفی زمانبندی تعریف می شود.ضمنا لازم به ذکر است که زمانبندی برای حذف و اضافه این دانشجویان عکس زمانبندی ایشان در انتخاب واحد است.