نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / تقویم آموزشی / تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انتخاب واحد چهارشنبه۹۸/۰۴/۱۲ لغایت پنج شنبه۹۸/۰۴/۱۳(۲روز)
شروع کلاس‌ها دوشنبه۹۸/۰۴/۱۷
شروع کلاس‌های عملی (کارگاهها و آزمایشگاهها ) دوشنبه۹۸/۰۴/۲۴
پایان کلاس‌ها ی عملی (کارگاههاوآزمایشگاهها ) پنج شنبه ۹۸/۰۵/۱۷
امتحانات دروس عملی (کارگاههاوآزمایشگاهها ) سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۲ لغایت پنج شنبه ۹۸/۰۵/۲۴(۳ روز)
پایان  کلاس ها پنج شنبه۹۸/۰۵/۲۴
امتحانات پایان ترم یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۷ لغایت دوشنبه۹۸/۰۶/۰۴(۶روز)

معاونت علمی آموزشی وپژوهشی

مطلب پیشنهادی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

انتخاب واحد: یکشنبه ۹۷/۱۱/۰۷ لغایت چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ (۴ روز) انتخاب واحد با تأخیر: پنجشنبه ۱۱/ …