تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۴:۳۸ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
Language : FA |
خانه / کلیپ آموزش های عمومی

کلیپ آموزش های عمومی

مجموعه ویدیوهای «مهندسی پزشکی، مهندسی در زندگی»: قسمت اول: «نوار قلب»

این ویدیوها اطلاعات مفیدی را برای ارتقا دانش مهندسی پزشکی، به ساده ترین زبان در اختیار شما می‌گذارد. لطفا آنرا برای دوستان و بستگان‌تان هم ارسال کنید. ◀️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر نصری ✅ آگاهانه زندگی کنیم … 🌐 سایت : 👇 http://www.iaukhsh.ac.ir 🌍 تلگرام:👇 https://t.me/amoozeshiaukhshb 🌐 اینستاگرام:👇 https://instagram.com/iaukhshb2 🌍 ایتا: 👇 http://eitaa.com/iaukhshb 🌐 آیگپ: 👇 https://iGap.net/iaukhshb

ادامه نوشته »

مجموعه ویدیوهای «دانش خودرو» :قسمت سوم: ‌«روغن ترمز»

این ویدیوها اطلاعات مفیدی را در زمینه دانش خودرو، به ساده‌ترین زبان در اختیار شما می‌گذارد. لطفا آنرا برای دوستان و بستگان‌تان هم ارسال کنید. ◀️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر کشاورزی ✅ آگاهانه زندگی کنیم … 🌐 سایت : 👇 http://www.khsh.iau.ir 🌍 تلگرام:👇 https://t.me/amoozeshiaukhshb 🌐 اینستاگرام:👇 https://instagram.com/iaukhshb2 🌍 ایتا: 👇 http://eitaa.com/iaukhshb 🌐 آیگپ: 👇 https://iGap.net/iaukhshb

ادامه نوشته »

مجموعه ویدیوهای «دانش مکانیک در ماشین‌آلات و تجهیزات» قسمت سوم: «عملیات حرارتی و سختکاری سطحی قطعات مکانیکی»

📌 این ویدیوها اطلاعات مفیدی را در زمینه دانش مکانیک، به ساده‌ترین زبان در اختیار شما می‌گذارد. لطفا آنرا برای دوستان و بستگان‌تان هم ارسال کنید. ◀️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر شمشیری ✅ آگاهانه زندگی کنیم … 🌐 سایت : 👇 http://www.iaukhsh.ac.ir 🌍 تلگرام:👇 https://t.me/amoozeshiaukhshb 🌐 اینستاگرام:👇 https://instagram.com/iaukhshb2 🌍 ایتا: 👇 http://eitaa.com/iaukhshb 🌐 آیگپ: 👇 https://iGap.net/iaukhshb

ادامه نوشته »

مجموعه ویدیوهای «دانش مکانیک در ماشین‌آلات و تجهیزات» قسمت دوم: ‌«موضع‌دهی قطعات مکانیکی بوسیله دو عدد پین»

📌 این ویدیوها اطلاعات مفیدی را در زمینه دانش مکانیک، به ساده‌ترین زبان در اختیار شما می‌گذارد. لطفا آنرا برای دوستان و بستگان‌تان هم ارسال کنید. ◀️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر شمشیری ✅ آگاهانه زندگی کنیم … 🌐 سایت : 👇 http://www.iaukhsh.ac.ir 🌍 تلگرام:👇 https://t.me/amoozeshiaukhshb 🌐 اینستاگرام:👇 https://instagram.com/iaukhshb2 🌍 ایتا: 👇 http://eitaa.com/iaukhshb 🌐 آیگپ: 👇 https://iGap.net/iaukhshb

ادامه نوشته »

مجموعه ویدیوهای «دانش مکانیک در ماشین‌آلات و تجهیزات» :قسمت اول: ‌«عیب یابی در بیرینگها، محورها، چرخ دنده‌ها و تجهیزات انتقال حرکت دوار»

این ویدیوها اطلاعات مفیدی را در زمینه دانش مکانیک، به ساده‌ترین زبان در اختیار شما می‌گذارد. لطفا آنرا برای دوستان و بستگان‌تان هم ارسال کنید. ◀️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر شمشیری ✅ آگاهانه زندگی کنیم … 🌐 سایت : 👇 http://www.iaukhsh.ac.ir 🌍 تلگرام:👇 https://t.me/amoozeshiaukhshb 🌐 اینستاگرام:👇 https://instagram.com/iaukhshb2 🌍 ایتا: 👇 http://eitaa.com/iaukhshb 🌐 آیگپ: 👇 https://iGap.net/iaukhshb

ادامه نوشته »

مجموعه ویدیوهای «دانش خودرو»: قسمت دوم: ‌«خط ترمز در خودرو»

این ویدیوها اطلاعات مفیدی را در زمینه دانش خودرو، به ساده‌ترین زبان در اختیار شما می‌گذارد. لطفا آنرا برای دوستان و بستگان‌تان هم ارسال کنید. ◀️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر کشاورزی ✅ آگاهانه زندگی کنیم … 🌐 سایت : 👇 http://www.iaukhsh.ac.ir 🌍 تلگرام:👇 https://t.me/amoozeshiaukhshb 🌐 اینستاگرام:👇 https://instagram.com/iaukhshb2 🌍 ایتا: 👇 http://eitaa.com/iaukhshb 🌐 آیگپ: 👇 https://iGap.net/iaukhshb

ادامه نوشته »

مجموعه ویدیوهای «دانش خودرو»: قسمت اول: ‌«روغن موتور»

این ویدیوها اطلاعات مفیدی را در زمینه دانش خودرو، به ساده‌ترین زبان در اختیار شما می‌گذارد. لطفا آنرا برای دوستان و بستگان‌تان هم ارسال کنید. ◀️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر کشاورزی ✅ آگاهانه زندگی کنیم … 🌐 سایت : 👇 http://www.iaukhsh.ac.ir 🌍 تلگرام:👇 https://t.me/amoozeshiaukhshb 🌐 اینستاگرام:👇 https://instagram.com/iaukhshb2 🌍 ایتا: 👇 http://eitaa.com/iaukhshb 🌐 آیگپ: 👇 https://iGap.net/iaukhshb

ادامه نوشته »

مجموعه ویدیوهای «روش‌های ارتقا سلامت روان»: قسمت چهارم: «رابطه نوع فعالیت و سلامت روان»

این ویدیوها اطلاعات مفیدی را برای ارتقا سلامت روان، به ساده ترین زبان در اختیار شما می‌گذارد. لطفا آنرا برای دوستان و بستگان‌تان هم ارسال کنید. ◀️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر گرجی ✅ آگاهانه زندگی کنیم … 🌐 سایت : 👇 http://www.iaukhsh.ac.ir 🌍 تلگرام:👇 https://t.me/amoozeshiaukhshb 🌐 اینستاگرام:👇 https://instagram.com/iaukhshb2 🌍 ایتا: 👇 http://eitaa.com/iaukhshb 🌐 آیگپ: 👇 https://iGap.net/iaukhshb

ادامه نوشته »

مجموعه ویدیوهای «روش‌های ارتقا سلامت روان» قسمت سوم: «روش محاسبه خوشبختی»

این ویدیوها اطلاعات مفیدی را برای ارتقا سلامت روان، به ساده ترین زبان در اختیار شما می‌گذارد. لطفا آنرا برای دوستان و بستگان‌تان هم ارسال کنید. ◀️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر گرجی ✅ آگاهانه زندگی کنیم … 🌐 سایت : 👇 http://www.iaukhsh.ac.ir 🌍 تلگرام:👇 https://t.me/amoozeshiaukhshb 🌐 اینستاگرام:👇 https://instagram.com/iaukhshb2 🌍 ایتا: 👇 http://eitaa.com/iaukhshb 🌐 آیگپ: 👇 https://iGap.net/iaukhshb

ادامه نوشته »

مجموعه ویدیوهای «روش‌های ارتقا سلامت روان» قسمت دوم: «تجربه خوشبختی»

این ویدیوها اطلاعات مفیدی را برای ارتقا سلامت روان، به ساده ترین زبان در اختیار شما می‌گذارد. لطفا آنرا برای دوستان و بستگان‌تان هم ارسال کنید. ◀️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر گرجی ✅ آگاهانه زندگی کنیم … 🌐 سایت : 👇 http://www.iaukhsh.ac.ir 🌍 تلگرام:👇 https://t.me/amoozeshiaukhshb 🌐 اینستاگرام:👇 https://instagram.com/iaukhshb2 🌍 ایتا: 👇 http://eitaa.com/iaukhshb 🌐 آیگپ: 👇 https://iGap.net/iaukhshb

ادامه نوشته »

مجموعه ویدیوهای «روش‌های ارتقا سلامت روان»: قسمت اول: «طرز برخورد با افکار منفی»

این ویدیوها اطلاعات مفیدی را برای ارتقا سلامت روان، به ساده ترین زبان در اختیار شما می‌گذارد. لطفا آنرا برای دوستان و بستگان‌تان هم ارسال کنید. ◀️ ارائه دهنده: جناب آقای دکتر گرجی ✅ آگاهانه زندگی کنیم … 🌐 سایت : 👇 http://www.iaukhsh.ac.ir 🌍 تلگرام:👇 https://t.me/amoozeshiaukhshb 🌐 اینستاگرام:👇 https://instagram.com/iaukhshb2 🌍 ایتا: 👇 http://eitaa.com/iaukhshb 🌐 آیگپ: 👇 https://iGap.net/iaukhshb

ادامه نوشته »

مجموعه ویدیوهای «حقوق برای زندگی»: قسمت دوم: «حق فسخ در قراردادهای فروش اقساطی»

این ویدیوها مهمترین اطلاعات حقوقی را با هدف افزایش آگاهی در اختیار شما قرار می دهد. در ویدیو حاضر خواهیم دید براساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور، چنانچه در ضمن عقد خرید و فروش شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو این که خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به فروشنده مسترد شود و عدم اطلاع …

ادامه نوشته »