تماس با دانشگاه : 14-33660011-031    فاکس : 33660088-031
۱۷:۴۶ سه شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
Language : FA |
Educational Calendar

تقویم آموزشی

Educational Calendar

تقویم آموزشی دوره تابستان سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

انتخاب واحد شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ لغایت پنج شنبه۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۴روز) شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ پایان  کلاس ها پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ امتحانات پایان ترم یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

انتخاب واحد سه شنبه ۹۹/۱۱/۲۸ لغایت پنج شنبه ۹۹/۱۱/۳۰ ( ۳ ر وز) انتخاب واحد با تاخیر – حذف و اضافه یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ لغایت دوشنبه ۹۹/۱۲/۱۱ (۲ روز)  (ورودیهای ۹۸ و قبل از آن) یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۰ (۱ روز) ( ورودیهای ۹۹ ) شروع کلاس ها یکشنبه ۹۹/۱۲/۰۳ امتحانات میان ترم یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ لغایت پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ پایان کلاس ها جمعه  ۱۴۰۰/۰۴/۰۴  امتحانات پایان ترم شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ لغایت  جمعه ۱۴۰۰/۰۴/۲۵

ادامه نوشته »

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹

انتخاب واحد : یکشنبه   ۹۹/۰۶/۱۶ لغایت سه شنبه ۹۹/۰۶/۱۸   ( ۳ ر وز) انتخاب واحد با تاخیر : چهار شنبه ۹۹/۰۶/۱۹ حذف و اضافه : دو شنبه ۹۹/۰۶/۲۴ لغایت چهار شنبه ۹۹/۰۶/۲۶  (۳ روز) شروع کلاس‌ ها : یکشنبه ۹۹/۰۶/۳۰ امتحانات میان ترم : دو شنبه ۹۹/۰۸/۰۵ لغایت جمعه ۹۹/۰۹/۲۸ پایان  کلاس ها : جمعه۹۹/۱۰/۱۲ امتحانات پایان ترم  شنبه ۹۹/۱۰/۱۳ لغایت  جمعه ۹۹/۱۰/۲۶   (۱۴روز)

ادامه نوشته »
Educational Announcements

اطلاعیه های آموزش

Educational Announcements